Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
المقدمة 1.8 MB  1.2 MB 
البداية 1.4 MB  1,000.0 KB 
باب البسملة وأم القرآن 569.7 KB  312.0 KB 
الإدغام الكبير 449.3 KB  222.6 KB 
هاء الكناية 468.8 KB  240.0 KB 
المد و القصر 296.5 KB  109.9 KB 
الهمزتان من كلمة 441.8 KB  220.8 KB 
الهمزتان من كلمتين 329.7 KB  137.4 KB 
(المزيد…)

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
المقدمة 2.2 MB  1.2 MB 
مقدمة المتن 2.5 MB  1.2 MB 
أحكام النون الساكنة و التنوين 5.5 MB  2.8 MB 
أحكام النون و الميم المشددتين 681.1 KB  275.6 KB 
أحكام الميم الساكنة 3.0 MB  1.5 MB 
حكم لام أل ولام الفعل 3.1 MB  1.5 MB 
في المثلين و المتقاربين والمتجانسين 2.5 MB  1.2 MB 
أقسام المد 3.3 MB  1.6 MB 
أحكام المد 3.0 MB  1.5 MB 
أقسام المد اللازم 4.7 MB  2.4 MB 
الخاتمة 2.0 MB  1,006.7 KB 

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
مقدمة المتن 3.7 MB  1.8 MB 
باب مخارج الحروف 5.1 MB  2.5 MB 
باب الصفات 3.3 MB  1.6 MB 
باب التجويد 3.3 MB  1.7 MB 
باب التفخيم والترقيق 3.3 MB  1.7 MB 
باب الراءات 1.5 MB  738.9 KB 
(المزيد…)

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
المقدمة 2.6 MB  1.7 MB 
مقدمة التحفة 784.0 KB  398.4 KB 
أحكام النون الساكنة والتنوين 1.6 MB  945.5 KB 
أحكام النون والميم المشددتين 325.7 KB  116.3 KB 
أحكام الميم الساكنة 949.0 KB  517.5 KB 
حكم لام أل ولام الفعل 968.6 KB  525.1 KB 
في المثلين والمتقاربين والمتجانسين 857.2 KB  455.8 KB 
أقسام المد 1.8 MB  1.0 MB 
أحكام المد 911.6 KB  495.1 KB 
أقسام المد اللازم 1.4 MB  828.8 KB 
الخاتمة 717.9 KB  362.7 KB

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis Windows Media Audio
001.wma 39.6 MB  16.6 MB  7.1 MB 
002.wma 54.0 MB  22.0 MB  9.8 MB 
003.wma 51.2 MB  21.3 MB  9.1 MB 
004.wma 37.6 MB  15.6 MB  6.8 MB 
005.wma 39.4 MB  16.0 MB  7.2 MB 
006.wma 44.6 MB  18.0 MB  8.1 MB 
007.wma 51.7 MB  21.7 MB  9.2 MB 
008.wma 25.1 MB  10.7 MB  4.6 MB 
009.wma 72.2 MB  31.4 MB  12.7 MB 
010.wma 61.5 MB  24.8 MB  11.4 MB