جامع الدروس العلمية

ماجد فاروق

مصحف القارئ ماجد فاروق حفظه الله – جودة الصوت 128 – MP3

Audio Files 160Kbps MP3 Ogg Vorbis
001 – Al-Fatiha (00.17) 1,008.2 KB  206.9 KB 
002 – Al-Baqara (39.19) 126.0 MB  30.6 MB 
003 – Aal-e-Imran (22.13) 71.2 MB  18.4 MB 
004 – An-Nisa (24.23) 78.2 MB  19.8 MB 
005 – Al-Maeda (20.02) 64.2 MB  16.3 MB 
006 – Al-An’aam (20.23) 65.4 MB  16.4 MB 
007 – Al-A’raf (20.02) 64.2 MB  16.4 MB 
008 – Al-Anfal (07.41) 24.7 MB  6.1 MB 
009 – At-Tawba (16.17) 52.3 MB  13.1 MB 
010 – Yunus (11.28) 36.8 MB  9.3 MB 
011 – Hud (11.23) 36.5 MB  9.3 MB 
012 – Yusuf (11.15) 36.1 MB  9.1 MB 
013 – Ar-Ra’d (05.22) 17.2 MB  4.5 MB 
014 – Ibrahim (04.50) 15.6 MB  4.0 MB 
015 – Al-Hijr (04.03) 13.0 MB  3.3 MB 
016 – An-Nahl (10.38) 34.1 MB  8.7 MB 
017 – Al-Isra (08.17) 26.6 MB  6.6 MB 
018 – Al-Kahf (08.42) 27.9 MB  7.3 MB 
019 – Maryam (05.31) 17.8 MB  4.6 MB 
020 – Taha (07.17) 23.4 MB  6.1 MB 
021 – Al-Anbiya (07.47) 25.0 MB  6.4 MB 
022 – Al-Hajj (08.20) 26.8 MB  6.7 MB 
023 – Al-Mumenoon (07.18) 23.5 MB  5.8 MB 
024 – An-Noor (08.30) 27.3 MB  6.8 MB 
025 – Al-Furqan (05.21) 17.2 MB  4.5 MB 
026 – Ash-Shuara (08.38) 27.7 MB  7.1 MB 
027 – An-Naml (07.26) 23.9 MB  5.9 MB 
028 – Al-Qasas (09.23) 30.1 MB  7.6 MB 
029 – Al-Ankaboot (06.39) 21.4 MB  5.3 MB 
030 – Ar-Room (04.51) 15.6 MB  3.9 MB 
031 – Luqman (03.14) 10.4 MB  2.6 MB 
032 – As-Sajda (02.31) 8.1 MB  2.0 MB 
033 – Al-Ahzab (07.48) 25.0 MB  6.3 MB 
034 – Saba (05.10) 16.6 MB  4.2 MB 
035 – Fatir (04.34) 14.7 MB  3.6 MB 
036 – Ya-seen (04.09) 13.3 MB  3.3 MB 
037 – As-Saaffat (05.33) 17.8 MB  4.5 MB 
038 – Sad (04.11) 13.5 MB  3.3 MB 
039 – Az-Zumar (06.26) 20.7 MB  5.2 MB 
040 – Ghafir (06.33) 21.1 MB  5.2 MB 
041 – Fussilat (04.39) 15.0 MB  3.5 MB 
042 – Ash-Shura (04.58) 16.0 MB  3.9 MB 
043 – Az-Zukhruf (05.43) 18.4 MB  4.5 MB 
044 – Ad-Dukhan (02.36) 8.4 MB  2.1 MB 
045 – Al-Jathiya (03.18) 10.6 MB  2.7 MB 
046 – Al-Ahqaf (03.58) 12.8 MB  3.1 MB 
047 – Muhammad (03.31) 11.3 MB  2.8 MB 
048 – Al-Fath (03.27) 11.1 MB  2.7 MB 
049 – Al-Hujraat (02.15) 7.3 MB  1.7 MB 
050 – Qaf (02.40) 8.6 MB  2.0 MB 
051 – Adh-Dhariyat (02.15) 7.3 MB  1.8 MB 
052 – At-Tur (02.03) 6.6 MB  1.7 MB 
053 – An-Najm (02.11) 7.0 MB  1.8 MB 
054 – Al-Qamar (02.08) 6.9 MB  1.8 MB 
055 – Ar-Rahman (02.55) 9.4 MB  2.4 MB 
056 – Al-Waqi’a (02.55) 9.4 MB  2.4 MB 
057 – Al-Hadid (03.38) 11.7 MB  3.0 MB 
058 – Al-Mujadala (03.04) 9.9 MB  2.5 MB 
059 – Al-Hashr (02.54) 9.4 MB  2.4 MB 
060 – Al-Mumtahana (02.15) 7.3 MB  1.8 MB 
061 – As-Saff (01.24) 4.5 MB  1.1 MB 
062 – Al-Jumu’a (01.11) 3.8 MB  957.4 KB 
063 – Al-Munafiqoon (01.15) 4.1 MB  1.0 MB 
064 – At-Taghabun (01.33) 5.0 MB  1.2 MB 
065 – At-Talaq (01.52) 6.0 MB  1.5 MB 
066 – At-Tahrim (01.48) 5.8 MB  1.4 MB 
067 – Al-Mulk (02.10) 7.0 MB  1.7 MB 
068 – Al-Qalam (02.11) 7.1 MB  1.7 MB 
069 – Al-Haaqqa (01.54) 6.1 MB  1.5 MB 
070 – Al-Maarij (01.32) 5.0 MB  1.2 MB 
071 – Nooh (01.25) 4.6 MB  1.1 MB 
072 – Al-Jinn (01.36) 5.2 MB  1.3 MB 
073 – Al-Muzzammil (01.16) 4.1 MB  1,013.0 KB 
074 – Al-Muddaththir (01.40) 5.4 MB  1.3 MB 
075 – Al-Qiyama (01.03) 3.4 MB  882.8 KB 
076 – Al-Insan (01.38) 5.3 MB  1.3 MB 
077 – Al-Mursalat (01.24) 4.5 MB  1.2 MB 
078 – An-Naba (01.22) 4.4 MB  1.1 MB 
079 – An-Nazi’at (01.14) 4.0 MB  979.2 KB 
080 – Abasa (01.04) 3.5 MB  828.7 KB 
081 – At-Takwir (00.45) 2.5 MB  583.0 KB 
082 – Al-Infitar (00.36) 2.0 MB  461.7 KB 
083 – Al-Mutaffifin (01.13) 4.0 MB  951.0 KB 
084 – Al-Inshiqaq (00.42) 2.3 MB  533.2 KB 
085 – Al-Burooj (00.48) 2.6 MB  616.4 KB 
086 – At-Tariq (00.27) 1.5 MB  339.2 KB 
087 – Al-A’la (00.29) 1.6 MB  370.4 KB 
088 – Al-Ghashiya (00.37) 2.0 MB  471.7 KB 
089 – Al-Fajr (00.54) 2.9 MB  701.5 KB 
090 – Al-Balad (00.31) 1.7 MB  389.1 KB 
091 – Ash-Shams (00.24) 1.3 MB  297.6 KB 
092 – Al-Layl (00.29) 1.6 MB  371.3 KB 
093 – Ad-Dhuha (00.18) 1.0 MB  225.8 KB 
094 – As-Sharh (00.11) 691.4 KB  135.5 KB 
095 – At-Tin (00.17) 972.5 KB  200.1 KB 
096 – Al-‘alaq (00.27) 1.5 MB  334.4 KB 
097 – Al-Qadr (00.13) 757.2 KB  150.3 KB 
098 – Al-Bayyina (00.35) 2.0 MB  449.1 KB 
099 – Az-Zalzala (00.16) 963.3 KB  200.4 KB 
100 – Al-‘adiyat (00.19) 1.1 MB  227.6 KB 
101 – Al-Qari’a (00.17) 973.5 KB  202.2 KB 
102 – At-Takathur (00.15) 889.8 KB  183.6 KB 
103 – Al-Asr (00.08) 509.2 KB  92.5 KB 
104 – Al-Humaza (00.15) 882.7 KB  176.4 KB 
105 – Al-Fil (00.12) 736.3 KB  145.4 KB 
106 – Quraish (00.10) 624.0 KB  118.7 KB 
107 – Al-Ma’un (00.14) 807.2 KB  163.3 KB 
108 – Al-Kauther (00.07) 467.4 KB  81.5 KB 
109 – Al-Kafiroon (00.12) 722.0 KB  141.8 KB 
110 – An-Nasr (00.10) 616.4 KB  118.5 KB 
111 – Al-Masadd (00.11) 649.5 KB  124.6 KB 
112 – Al-Ikhlas (00.07) 461.8 KB  79.6 KB 
113 – Al-Falaq (00.11) 646.0 KB  123.6 KB 
114 – An-Nas (00.13) 774.0 KB  157.3 KB

 ولتحميل المصحف كاملا وبرابط واحد

لا يوجد تعليقات حتي الآن

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

© 2019 جميع الحقوق محفوظة.